Hej systrar och bröder.

Wisby ölgilles sommarmöte går av stapeln som tidigare bestämts den 3e Juni 2017.

Tid och plats har jag ej fått uppgifter om ännu.

Det är på pingsaftonen denna gång , och en risk finns tyvärr att några av gillets medlemmar då befinner sig på gudstjänst i någon av Gotlands 2000 kyrkor och ej kan närvara på sommarmötet …

smiley

Vill även nämna att jag har sedan årsskiftet ny mailadress , som jag vid upprepade tillfällen meddelat berörda myndighetspersoner i Wisby Ölgille. Dock fruktlösa försök , eftersom jag ej får några mail och kallelser till möten längre.

Benny Ljungberg

bl.international.ab@bahnhof.se – sedan årsskiftet 2016-17