Broder Magnus Tedenmyr har meddelat att han har ny mailadress :

magnus.bryggare@gmail.com kan han nås på numera. Samt i den stora framtiden

smiley