Blog Image

Wisby Ölgilles blogg

Ny mailadress

Allmänt Posted on Wed, March 18, 2015 17:01:24

Broder Magnus Tedenmyr har meddelat att han har ny mailadress :

magnus.bryggare@gmail.com kan han nås på numera. Samt i den stora framtiden

smileyGillets Årsmöte 2015

Nästa gillesmöte Posted on Wed, March 18, 2015 16:56:10

Wisby Ölgilles Årsmöte 2015 går av stapeln LÖRDAGEN den 28 MARS !!

Inte Söndag 29 som tidigare av misstag sändes ut.

Mötet hålles i WSS klubblokal vid småbåtshamnen i Visby (Slottshamnen)

klockan 14.00

Anmälan göres till Ordföranden Christer Ljungberg senast den 25 Mars på tel : 0708 219500

eller via mail på info@radiotvhornan.se

Ny ordföranden skall utses så varje medlems närvaro uppskattas av gillet.

väl mött bröder och systrar smiley